- Reset + Prindi

Lilian Tambek

Füüsikaõpetaja, reaalainete populariseerija 

Üle poole sajandi kestnud õpetajatöö jooksul panustanud suurel määral õpilaste arendamisse reaalainete vallas. Loonud Taibukate Teaduskooli, mis teeb koostööd praktikute, kogukonna, ettevõtete ja haridus- ning teadusasutustega. 

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.