- Reset + Prindi

Lilli Andrejev

Naiste tugikeskuse töö korraldaja Ida-Virumaal 

Andnud olulise panuse vägivalda kogenud naistele vajalike abiteenuste väljaarendamisele Ida-Virumaal, kujundades algsest naiste varjupaiga teenusest uuendusliku ja parimatele praktikatele tugineva, samas kohalikku spetsiifikat arvestava naiste tugikeskuse teenuse. Koolitanud naistevastase ja lähisuhtevägivalla teemal nii kooliõpilasi kui lähisuhtevägivalla vastase võrgustiku liikmeid. 

Vabariigi Presidendi otsusega antud Eesti Punase Risti IV klassi teenetemärk.