- Reset + Prindi

Eve Kikas

Koolipsühholoog, Tallinna Ülikooli professor 

Rahvusvaheliselt tunnustatud koolipsühholoogia valdkonna liider, kes on panustanud nii akadeemilisse kui rakendusvaldkonda. Eve Kikase teadustöid tsiteeritakse pea 250 korda aastas. Välja andnud toimetaja ja autorina eestikeelseid koolipsühholoogia valdkonna raamatuid, mis on kasutusel õpetajate koolitamisel ülikoolides ja õpetajate täienduskoolitustel. 

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.