- Reset + Prindi

Ljubov Kisseljova

Kirjandusteadlane, Tartu Ülikooli professor 

Ljubov Kisseljova peamised uurimisvaldkonnad on 18. sajandi ja 19. sajandi esimese poole vene kirjanduse ajalugu ja vene kirjandus teiste rahvuste kultuurikontekstis, Tartu Ülikooli ajalugu ning Juri Lotmani pärand. Kisseljova on avaldanud eestikeelse monograafia "Eesti-vene kultuuriruum." Üks Balti apelli tõlkijatest. 

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.