- Reset + Prindi

Maaja Vadi

Juhtimisteadlane, Tartu Ülikooli professor

Üks organisatsioonikäitumise uurimissuuna algatajatest ja vastava koolkonna rajaja. Majandusteadlane ja psühholoog, kes on andnud olulise panuse ettevõtete juhtimiskvaliteedi parandamisse ja uue põlvkonna juhtide ettevalmistamisse. On eestikeelse erialaterminoloogia kujundamiseks avaldanud viis eestikeelset õpikut.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.