- Reset + Prindi

Meelis Juhandi

Politseiametnik, politseikapten

Politsei- ja piirivalveameti Kuressaare jaoskonna piirkonnavanem Meelis Juhandi on andnud suure isikliku panuse Saare maakonnas turvalise elukeskkonna ja ennetustöö arengusse. Tema eestvedamisel on maakonnas käivitatud mitmeid projekte, millede eesmärgiks on olnud kogukondlikku turvalisust puudutavatele murekohtadele lahenduste otsimine koostöös kohalike elanikega. Politseitöö väliselt on ta pikaajaliselt panustanud ka Orissaare Gümnaasiumi riigikaitse kursuse lektorina ning ohvriempaatia kursuse lektorina.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Kotkaristi hõberist.