- Reset + Prindi

Janis Jallai

Tegevväelane, staabiveebel

Janis Jallai on üks Eesti Õhuväe allohvitserkonna eestvedajaid ning panustanud isiklikult missioonidel vigastada saanud kaitseväelaste toetamisse. Staabiveebel Jallai on andnud hindamatu panuse Õhuväe allohvitseride karjääri- ja haridusmudeli väljatöötamisse, misläbi on paranenud allohvitserikonna kvaliteet ja väljaõpe. Samuti on ta tugiisikuna aidanud Suurbritannias ravil viibivaid teenistuses vigastada saanud kaitseväelaseid ning olnud mitmete vigastatud veteranide ja nende laste toetamiseks mõeldud heategevusürituste ja kogukonnaprojektide eestvedajaks.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Kotkaristi kuldrist.