- Reset + Prindi

Riho Terras

Kaitseväe arendaja, kindral

Riho Terras on kaitseväe juhatajana andnud märkimisväärse panuse Eesti kaitsevõime arengusse, selged ja mõõdetavad sihid on taganud Kaitseväe ja kogu Eesti kaitsevõime järjepideva arengu. Tähelepanu väärib ka kindral Terrase panus rahvusvahelises tegevuses.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Kotkaristi I klassi teenetemärk.