- Reset + Prindi

Genadi Vassiljev

Maaparandusinsener

Järjepidevalt juhtinud ja koordineerinud maaparanduse projekteerimist ja ekspertiise ning panustanud inseneride kutseoskuste tõstmisesse. Ta on olnud aktiivne registrite, õigusaktide ja juhendmaterjalide väljatöötaja nii enne kui pärast taasiseseisvumist, mis on teinud võimalikuks põllu- ja metsamaa sihipärase kasutamise. Tema töö toel on viljakandvamaks saanud ligi pooled Eesti kuivendatud põllud ja kiirenenud metsade juurdekasv.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.