- Reset + Prindi

Pearu Tramberg

Filmiajaloo talletaja

Seisab juba 45 aastat hea Eesti filmi- ja fotopärandi säilitamise ja tutvustamise eest. Päästnud tulevikule kümned nõukogude ajal hävitamisele määratud ajaloolised nitrofilmid ja sajad haruldased klaasnegatiividel fotod, varjates neid oma kodus.
Tema põhjalikud teadmised ajaloost, arhiivindusest ja filmist on teinud temast mentori kolleegidele ning asendamatu nõuandja aja- ja koduloouurijaile, samuti arhiivimaterjalidega töötavaile tele- ja filmitegijaile.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.