- Reset + Prindi

Mare Riimets

Eesti keele õpetaja

Töötas kuni pensionile jäämiseni üle 40 aasta Murru vanglas eesti keele ja kirjanduse õpetajana ning panustas südamega kogu oma tööelu vältel vangide taasühiskonnastamisse. Tema pikaaegne panus venekeelsete vangide eesti keele õppesse ning Eesti kultuuri tutvustamine ja selle õpetamine on aidanud muukeelseid vange Eesti kultuuri- ja keeleruumi lõimuda.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.