- Reset + Prindi

Sirje Potisepp

Ettevõtluse edendaja

Juhtinud 12 aastat tulemuslikult Eesti Toiduainetööstuse Liitu. Ta on paljude toidualaste teavituskampaaniate eestvedaja ja ekspordi suurendamisele kaasaaitaja. Samuti on hinnatud tema panus hariduse, eriti kutsehariduse edendamisse.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.