- Reset + Prindi

Heli Pikk

Eesti ringhäälingu ajaloo talletaja

Heli Pikk on Eesti Rahvusringhäälingus aastakümnete jooksul salvestatud kultuuripärandi ja rahva ühismälu vastutustundlik säilitaja ja väsimatu uuendaja. Ta teab täpselt, kui oluline on arhiivimaterjalide säilitamiseks käia kaasas tehniliste arengutega. Samuti on Heli Pikk üks ERRi arhiividele veebipõhise juurdepääsu loomise initsiaatoritest ja selle ülesehituse väljatöötajatest. Lisaks arhiivitööle on ta aastate jooksul koostanud arhiivisalvestistest mitmeid kogumikplaate, näiteks „Georg Ots Anthology“, „Dirigeerib Peeter Saul“, „Dirigeerib Eri Klas“. Ta on ka Rahvusvahelise Heli- ja Audiovisuaalse Arhiivide Ühenduse IASA tegevliige ligi 20 aastat.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.