- Reset + Prindi

Agu Ojasoo

Matemaatikaõpetaja

Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpetajana on ta andnud suure panuse reaalainete propageerimisse ja viinud läbi matemaatikaõpetajate täienduskoolitust. Ta on oma erialal hinnatud asjatundja ning hea partner Haridus- ja Teadusministeeriumile õppekavaarenduses ja riigieksamite väljatöötamisel.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.