- Reset + Prindi

Viivi Neare

Eripedagoog ja koolitaja

Pikaaegne pedagoog ja õppejõud, kellel on suuri teeneid hariduslike erivajadustega laste aitamisel ja nende õpetajate koolitamisel. Töötab eripedagoogina Kiili Lasteaias ja nõustamiskeskuses Papaver. Tema käe all on õppinud eripedagoogid nii Tartu Ülikoolis kui Tallinna Pedagoogilises Seminaris.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.