- Reset + Prindi

Marju Rondo

Riigikaitsevaldkonna edendaja

Kaitseväe õhuväe staabi tagalaosakonna spetsialist Marju Rondo on viimase 10 aasta jooksul olnud seotud kõikide Ämari lennubaasi arendusprojektidega, mis on eelduseks NATO õhuturbeoperatsiooni käivitamisele Eestis. Ta oli võtmeisikuks 20082011 lennubaasi renoveerimistööde koordinaatorina, juhatades 47 eraldiseisva NATO ning Eesti taristuprojekti ehitust Ämaris.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.