- Reset + Prindi

Tiit Hennoste

Keeleteadlane

Tartu Ülikooli õppejõud ja ühtlasi olnud külalislektor Amsterdami ülikoolis ning Helsingi ülikoolis. Uurinud eesti keele suulist kõnet, ajakirjandustekstide ehitust ja funktsioneerimist ühiskonnas ning modernismi eesti kirjanduses. Loonud tekstianalüüsi mudeli, mille keskseks osaks on kultuurisituatsiooni mõiste. „Akadeemia“, „Keel ja Kirjandus“, „Loomingu Raamatukogu” toimetuskolleegiumi liige.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.