- Reset + Prindi

Anu Ethel van Hattem

Aukonsul, Eesti-Austraalia suhete edendaja

2018. aasta alguses täitus kümme aastat teenistust Eesti aukonsulina Perthis. Eesti kogukonna aktiivse liikmena on ta nende aastatega tõusnud üheks seltsielu kandjaks, tema korraldusel ja võõrustamisel toimuvad kõik olulisemad kogukonna ettevõtmised Lääne-Austraalias.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.