- Reset + Prindi

Jonatan Vseviov

Kaitseministeeriumi kantsler

Märkimisväärselt mõjutanud nii Eesti laiapindse riigikaitse arengut kui Eesti Kaitseväe võitlusvõime ja lahinguvalmiduse tugevdamist. 2009. aastal koostati tema juhtimisel riigikaitse laiale käsitlusele tuginev Riigikaitse strateegia ning sõjalise riigikaitse arengukavad, mis on pannud aluse ressurssidega tagatud ja tegelikku lahinguvalmidust omavale Kaitseväele.

Samuti on Vseviov oluliselt panustanud NATO Balti-suunalise heidutushoiaku kujundamisse.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe III klassi teenetemärk.