- Reset + Prindi

Kaja Tael

Diplomaat, Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise korraldaja

Eesti Euroopa Liidu esinduse juht Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajal, Coreper II (Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste alaliste esindajate komitee) liige. Pikaajaline Eesti diplomaat.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Riigivapi III klassi teenetemärk.