konedVabariigi Presidendi
Kantselei

Vabariigi Presidendi Kantselei toetab Vabariigi Presidenti seadusest tulenevate ülesannete täitmisel. Kantselei korraldab Vabariigi Presidendi riigisisest ja -välist suhtlemist, juhib infovahetust meedia, avalikkuse ja teiste partneritega, valmistab ette õigusakte, haldab Vabariigi Presidendi valitsemisele kuuluvat riigivara ning täidab teisi ülesandeid.

A. Weizenbergi 39
15050 Tallinn

tel. 631 6202
faks:631 6250
vpinfo@vpk.ee

Otsused

- Reset + PDF Prindi

90. Kohtunikuametist vabastamine

Juhindudes kohtute seaduse § 99 lõike 1 punktidest 1 ja 2 ning § 991 lõikest 1 vabastan:

1. Lukiina Vismanni Harju Maakohtu kohtuniku ametist 5. juunist 2017 seoses teenistusvanuse ülemmäära saabumisega,
2. Raili Randlase Tartu Halduskohtu kohtuniku ametist 29. jaanuarist 2018 omal soovil,
3. Karin Kalmiste Tallinna Halduskohtu kohtuniku ametist 1. märtsist 2018 omal soovil.


Alus: Riigikohtu esimehe 19. aprilli 2017 ettepanek.


Kersti Kaljulaid

21.04.2017

loe edasi

 

Aprill

Märts

Veebruar

Jaanuar

Detsember 2016

November 2016

Oktoober 2016