Otsused https://president.ee/et/ametitegevus/otsused Fri, 14 Dec 2018 10:20:36 +0000 Joomla! - Open Source Content Management et-ee 350. P. Teesalu nimetamine ja V. Reinarti tagasikutsumine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14750-350-p-teesalu-nimetamine-ja-v-reinarti-tagasikutsumine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14750-350-p-teesalu-nimetamine-ja-v-reinarti-tagasikutsumine 1. Nimetan Paul Teesalu Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Püha Tooli juures, asukohaga Tallinnas.

2. Kutsun tagasi Väino Reinarti, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Püha Tooli juures.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Kersti Kaljulaid

]]>
EST Otsused Tue, 11 Dec 2018 08:14:22 +0000
349. A. Hilpuse nimetamine ja T. Nirgi tagasikutsumine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14748-349-a-hilpuse-nimetamine-ja-t-nirgi-tagasikutsumine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14748-349-a-hilpuse-nimetamine-ja-t-nirgi-tagasikutsumine 1. Nimetan Arti Hilpuse Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Usbekistani Vabariigis, asukohaga Riias.

2. Kutsun tagasi Tõnis Nirgi, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Usbekistani Vabariigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Kersti Kaljulaid

]]>
EST Otsused Mon, 10 Dec 2018 07:42:45 +0000
348. Riigikogu korraliste valimiste väljakuulutamine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14738-348-riigikogu-korraliste-valimiste-vaeljakuulutamine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14738-348-riigikogu-korraliste-valimiste-vaeljakuulutamine Kuulutan välja Riigikogu korralised valimised 3. märtsil 2019 vastavalt põhiseaduse § 60 lõikele 3.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 3,
Riigikogu valimise seaduse § 2 lg 2.

Kersti Kaljulaid

]]>
EST Otsused Sat, 01 Dec 2018 10:05:11 +0000
347. Jäätmete ja muude ainete kaadamisest põhjustatud merereostuse vältimise 1972. aasta konventsiooni 1996. aasta protokolli 2009. ja 2013. aasta muudatuste heakskiitmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14731-347-jaeaetmete-ja-muude-ainete-kaadamisest-pohjustatud-merereostuse-vaeltimise-1972-aasta-konventsiooni-1996-aasta-protokolli-2009-ja-2013-aasta-muudatuste-heakskiitmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14731-347-jaeaetmete-ja-muude-ainete-kaadamisest-pohjustatud-merereostuse-vaeltimise-1972-aasta-konventsiooni-1996-aasta-protokolli-2009-ja-2013-aasta-muudatuste-heakskiitmise-seadus Riigikogus vastu võetud 21. novembril 2018

]]>
EST Otsused Fri, 30 Nov 2018 06:13:20 +0000
346. Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14730-346-alkoholi-tubaka-kuetuse-ja-elektriaktsiisi-seaduse-ning-teiste-seaduste-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14730-346-alkoholi-tubaka-kuetuse-ja-elektriaktsiisi-seaduse-ning-teiste-seaduste-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 21. novembril 2018

]]>
EST Otsused Fri, 30 Nov 2018 06:12:11 +0000
345. Tulumaksuseaduse muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14729-345-tulumaksuseaduse-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14729-345-tulumaksuseaduse-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 21. novembril 2018

]]>
EST Otsused Fri, 30 Nov 2018 06:11:08 +0000
344. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ning võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seaduse muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14728-344-tsiviilseadustiku-ueldosa-seaduse-ning-volaoigusseaduse-tsiviilseadustiku-ueldosa-seaduse-ja-rahvusvahelise-eraoiguse-seaduse-rakendamise-seaduse-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14728-344-tsiviilseadustiku-ueldosa-seaduse-ning-volaoigusseaduse-tsiviilseadustiku-ueldosa-seaduse-ja-rahvusvahelise-eraoiguse-seaduse-rakendamise-seaduse-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 21.novembril 2018

]]>
EST Otsused Fri, 30 Nov 2018 06:09:43 +0000
343. Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14727-343-ebaausa-konkurentsi-takistamise-ja-aerisaladuse-kaitse-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14727-343-ebaausa-konkurentsi-takistamise-ja-aerisaladuse-kaitse-seadus Riigikogus vastu võetud 21. novembril 2018

]]>
EST Otsused Fri, 30 Nov 2018 06:07:52 +0000
342. Maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14726-342-maksukorralduse-seaduse-muutmise-ja-sellega-seonduvalt-teiste-seaduste-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14726-342-maksukorralduse-seaduse-muutmise-ja-sellega-seonduvalt-teiste-seaduste-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 21. novembril 2018

]]>
EST Otsused Fri, 30 Nov 2018 06:06:10 +0000
341. Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14725-341-vabariigi-valitsuse-seaduse-ja-teiste-seaduste-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14725-341-vabariigi-valitsuse-seaduse-ja-teiste-seaduste-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 21. novembril 2018

]]>
EST Otsused Fri, 30 Nov 2018 06:04:15 +0000
340. Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14724-340-vabariigi-valitsuse-seaduse-ja-teiste-seaduste-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14724-340-vabariigi-valitsuse-seaduse-ja-teiste-seaduste-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 21. novembril 2018

]]>
EST Otsused Fri, 30 Nov 2018 06:02:58 +0000
339. Relvaseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14723-339-relvaseaduse-ja-riigiloivuseaduse-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14723-339-relvaseaduse-ja-riigiloivuseaduse-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 20. novembril 2018

]]>
EST Otsused Fri, 30 Nov 2018 06:01:41 +0000
338. Muudatuste tegemine Vabariigi Valitsuse koosseisus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14709-338-muudatuste-tegemine-vabariigi-valitsuse-koosseisus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14709-338-muudatuste-tegemine-vabariigi-valitsuse-koosseisus 1. Vabastan Andres Anvelti siseministri ametist.

2. Nimetan Katri Raiki Vabariigi Valitsuse liikmeks, siseministriks.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 10, § 90,
Vabariigi Valitsuse seaduse § 7 lg 3 ja lg 4.

Kersti Kaljulaid

]]>
EST Otsused Mon, 26 Nov 2018 04:47:12 +0000
337. 2018. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14705-337-2018-aasta-riigieelarve-seaduse-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14705-337-2018-aasta-riigieelarve-seaduse-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 14. novembril 2018

]]>
EST Otsused Tue, 20 Nov 2018 05:16:37 +0000
336. Käibemaksuseaduse muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14704-336-kaeibemaksuseaduse-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14704-336-kaeibemaksuseaduse-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 14. novembril 2018

]]>
EST Otsused Tue, 20 Nov 2018 05:15:06 +0000
335. Raudteeseaduse, atmosfääriõhu kaitse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14703-335-raudteeseaduse-atmosfaeaeriohu-kaitse-seaduse-ja-riigiloivuseaduse-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14703-335-raudteeseaduse-atmosfaeaeriohu-kaitse-seaduse-ja-riigiloivuseaduse-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 14. novembril 2018

]]>
EST Otsused Tue, 20 Nov 2018 05:14:14 +0000