Otsused https://president.ee/et/ametitegevus/otsused Mon, 09 Dec 2019 11:22:39 +0000 Joomla! - Open Source Content Management et-ee 515. Vabariigi Presidendi 27. novembri 2019 otsuse nr 512 osaline muutmine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15590-515-vabariigi-presidendi-27-novembri-2019-otsuse-nr-512-osaline-muutmine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15590-515-vabariigi-presidendi-27-novembri-2019-otsuse-nr-512-osaline-muutmine Vabariigi Presidendi 27. novembri 2019 otsuse nr 512 „K. Kivi nimetamine ja R. Kruuvi tagasikutsumine“ osaliseks muutmiseks sõnastada otsuse punkt 2 järgmiselt:
„2. Kutsun tagasi Riho Kruuvi, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Sri Lanka Demokraatlikus Sotsialistlikus Vabariigis.“

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2.

Kersti Kaljulaid

]]>
EST Otsused Fri, 06 Dec 2019 12:35:43 +0000
514. E. Ellamaa-Otsa nimetamine ja R. Tammsaare tagasikutsumine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15577-514-e-ellamaa-otsa-nimetamine-ja-r-tammsaare-tagasikutsumine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15577-514-e-ellamaa-otsa-nimetamine-ja-r-tammsaare-tagasikutsumine 1. Nimetan Erika Ellamaa-Otsa Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks, esindajaks poliitika- ja julgeolekukomitees Euroopa Liidu juures, asukohaga Brüsselis.

2. Kutsun tagasi Rein Tammsaare, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku, esindaja poliitika- ja julgeolekukomitees Euroopa Liidu juures.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 28.11.2019, 4

]]>
EST Otsused Wed, 27 Nov 2019 07:20:36 +0000
513. R. Tammsaare nimetamine ja K. Taela tagasikutsumine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15575-513-r-tammsaare-nimetamine-ja-k-taela-tagasikutsumine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15575-513-r-tammsaare-nimetamine-ja-k-taela-tagasikutsumine 1. Nimetan Rein Tammsaare Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks, alaliseks esindajaks Euroopa Liidu juures, asukohaga Brüsselis.

2. Kutsun tagasi Kaja Taela, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku, alalise esindaja Euroopa Liidu juures.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 28.11.2019, 3

]]>
EST Otsused Wed, 27 Nov 2019 07:18:34 +0000
512. K. Kivi nimetamine ja R. Kruuvi tagasikutsumine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15574-512-k-kivi-nimetamine-ja-r-kruuvi-tagasikutsumine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15574-512-k-kivi-nimetamine-ja-r-kruuvi-tagasikutsumine 1. Nimetan Katrin Kivi Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Sri Lanka Demokraatlikus Sotsialistlikus Vabariigis ja Bangladeshi Rahvavabariigis, asukohaga New Delhis.

2. Kutsun tagasi Riho Kruuvi, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Sri Lanka Demokraatlikus Sotsialistlikus Vabariigis ja Bangladeshi Rahvavabariigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 28.11.2019, 2

]]>
EST Otsused Wed, 27 Nov 2019 07:16:51 +0000
511. K. Eesmaa nimetamine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15573-k-eesmaa-nimetamine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15573-k-eesmaa-nimetamine Nimetan Kersti Eesmaa Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Paapua Uus-Guinea Iseseisvusriigis, asukohaga Canberras.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 28.11.2019, 1

]]>
EST Otsused Wed, 27 Nov 2019 07:15:05 +0000
510. Muudatuse tegemine Vabariigi Valitsuse koosseisus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15568-510-muudatuse-tegemine-vabariigi-valitsuse-koosseisus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15568-510-muudatuse-tegemine-vabariigi-valitsuse-koosseisus Vabastan Mart Järviku maaeluministri ametist.

 Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 10, § 90, Vabariigi Valitsuse seaduse § 7 lg 3 ja lg 4.

 Kersti Kaljulaid

]]>
EST Otsused Mon, 25 Nov 2019 04:43:06 +0000
509. Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15565-509-riikliku-pensionikindlustuse-seaduse-61-taeiendamise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15565-509-riikliku-pensionikindlustuse-seaduse-61-taeiendamise-seadus Riigikogus vastu võetud 20. novembril 2019

Avaldatud RT I, 28.11.2019, 1

]]>
EST Otsused Mon, 25 Nov 2019 09:33:59 +0000
508. Loomatauditõrje seaduse, riigilõivuseaduse, söödaseaduse, toiduseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15564-508-loomatauditorje-seaduse-riigiloivuseaduse-soeoedaseaduse-toiduseaduse-ja-veterinaarkorralduse-seaduse-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15564-508-loomatauditorje-seaduse-riigiloivuseaduse-soeoedaseaduse-toiduseaduse-ja-veterinaarkorralduse-seaduse-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 20. novembril 2019

Avaldatud RT I, 04.12.2019, 2

]]>
EST Otsused Mon, 25 Nov 2019 09:32:43 +0000
507. Meresõiduohutuse seaduse ja raudteeseaduse muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15563-507-meresoiduohutuse-seaduse-ja-raudteeseaduse-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15563-507-meresoiduohutuse-seaduse-ja-raudteeseaduse-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 13. novembril 2019

Avaldatud RT I, 29.11.2019, 1

]]>
EST Otsused Mon, 25 Nov 2019 09:31:43 +0000
506. Väärtpaberituru seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15562-506-vaeaertpaberituru-seaduse-ja-teiste-seaduste-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15562-506-vaeaertpaberituru-seaduse-ja-teiste-seaduste-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 13. novembril 2019

Avaldatud RT I, 04.11.2019, 1

]]>
EST Otsused Mon, 25 Nov 2019 09:30:40 +0000
505. H. Kumaşcıoğlule riikliku autasu andmine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15541-505-h-kumasc-oglule-riikliku-autasu-andmine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15541-505-h-kumasc-oglule-riikliku-autasu-andmine Eesti riigile osutatud teenete tunnustamiseks annan I klassi Maarjamaa Risti Hayriye Kumaşcıoğlule, Türgi Vabariigi suursaadikule Eesti Vabariigis aastatel 2015-2019.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,

teenetemärkide seaduse § 10 lg 2.

 Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 13.11.2019, 1

]]>
EST Otsused Mon, 11 Nov 2019 11:28:41 +0000
504. Energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15530-504-energiamajanduse-korralduse-seaduse-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15530-504-energiamajanduse-korralduse-seaduse-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 6. novembril 2019

Avaldatud RT I, 12.11.2019, 4

]]>
EST Otsused Fri, 08 Nov 2019 08:05:11 +0000
503. Muudatuse tegemine Vabariigi Valitsuse koosseisus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15519-503-muudatuse-tegemine-vabariigi-valitsuse-koosseisus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15519-503-muudatuse-tegemine-vabariigi-valitsuse-koosseisus Nimetan Kaimar Karu Vabariigi Valitsuse liikmeks, väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministriks.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 10, § 90,
Vabariigi Valitsuse seaduse § 7 lg 3 ja lg 4.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 05.11.2019, 1

]]>
EST Otsused Sat, 02 Nov 2019 09:25:43 +0000
502. Eesti Vabariigi valitsuse ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelise Eesti ühinemist Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga käsitleva kokkuleppe muutmise kokkuleppe ratifitseerimise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15517-502-eesti-vabariigi-valitsuse-ja-euroopa-kosmoseagentuuri-vahelise-eesti-uehinemist-euroopa-kosmoseagentuuri-asutamise-konventsiooniga-kaesitleva-kokkuleppe-muutmise-kokkuleppe-ratifitseerimise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15517-502-eesti-vabariigi-valitsuse-ja-euroopa-kosmoseagentuuri-vahelise-eesti-uehinemist-euroopa-kosmoseagentuuri-asutamise-konventsiooniga-kaesitleva-kokkuleppe-muutmise-kokkuleppe-ratifitseerimise-seadus Riigikogus vastu võetud 23. oktoobril 2019

Avaldatud RT II, 02.11.2019, 2

]]>
EST Otsused Fri, 01 Nov 2019 10:09:49 +0000
501. Maksukorralduse seaduse, kohtute seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15516-501-maksukorralduse-seaduse-kohtute-seaduse-ja-vedelkuetuse-seaduse-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15516-501-maksukorralduse-seaduse-kohtute-seaduse-ja-vedelkuetuse-seaduse-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 23. oktoobril 2019

Avaldatud RT I, 06.11.2019, 1

]]>
EST Otsused Fri, 01 Nov 2019 10:08:34 +0000
500. Eesti Vabariigi valitsuse ja Jaapani valitsuse vahelise töötamisõigusega turismi kokkuleppe ratifitseerimise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15515-500-eesti-vabariigi-valitsuse-ja-jaapani-valitsuse-vahelise-toeoetamisoigusega-turismi-kokkuleppe-ratifitseerimise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15515-500-eesti-vabariigi-valitsuse-ja-jaapani-valitsuse-vahelise-toeoetamisoigusega-turismi-kokkuleppe-ratifitseerimise-seadus Riigikogus vastu võetud 22. oktoobril 2019

Avaldatud RT II, 02.11.2019, 1

]]>
EST Otsused Fri, 01 Nov 2019 10:07:07 +0000