Otsused https://president.ee/et/ametitegevus/otsused Thu, 28 May 2020 14:04:03 +0000 Joomla! - Open Source Content Management et-ee 582. Eesti, Islandi, Leedu, Läti, Norra, Rootsi, Soome ja Taani vahelise Põhjamaade Investeerimispanka käsitlevale 11. veebruari 2004. aasta lepingule lisatud põhikirja paragrahvi 14 muutmise kokkuleppe heakskiitmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16005-582-eesti-islandi-leedu-laeti-norra-rootsi-soome-ja-taani-vahelise-pohjamaade-investeerimispanka-kaesitlevale-11-veebruari-2004-aasta-lepingule-lisatud-pohikirja-paragrahvi-14-muutmise-kokkuleppe-heakskiitmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16005-582-eesti-islandi-leedu-laeti-norra-rootsi-soome-ja-taani-vahelise-pohjamaade-investeerimispanka-kaesitlevale-11-veebruari-2004-aasta-lepingule-lisatud-pohikirja-paragrahvi-14-muutmise-kokkuleppe-heakskiitmise-seadus Riigikogus vastu võetud 20. mail 2020

]]>
EST Otsused Thu, 28 May 2020 07:57:53 +0000
581. Atmosfääriõhu kaitse seaduse ning alkoholi-, tubaka, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16004-581-atmosfaeaeriohu-kaitse-seaduse-ning-alkoholi-tubaka-kuetuse-ja-elektriaktsiisi-seaduse-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16004-581-atmosfaeaeriohu-kaitse-seaduse-ning-alkoholi-tubaka-kuetuse-ja-elektriaktsiisi-seaduse-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 20. mail 2020

]]>
EST Otsused Thu, 28 May 2020 07:54:07 +0000
580. Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16003-580-riigikogu-kodu-ja-toeoekorra-seaduse-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16003-580-riigikogu-kodu-ja-toeoekorra-seaduse-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 20. mail 2020

]]>
EST Otsused Thu, 28 May 2020 07:52:05 +0000
579. Kohtute seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16002-579-kohtute-seaduse-ja-prokuratuuriseaduse-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16002-579-kohtute-seaduse-ja-prokuratuuriseaduse-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 20. mail 2020

]]>
EST Otsused Thu, 28 May 2020 07:50:34 +0000
578. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel) https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15992-578-tsiviilseadustiku-ueldosa-seaduse-ja-teiste-seaduste-muutmise-seaduse-elektrooniliste-voimaluste-laiendamine-koosolekute-korraldamisel-ja-otsuste-vastuvotmisel https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15992-578-tsiviilseadustiku-ueldosa-seaduse-ja-teiste-seaduste-muutmise-seaduse-elektrooniliste-voimaluste-laiendamine-koosolekute-korraldamisel-ja-otsuste-vastuvotmisel Riigikogus vastu võetud 18. mail 2020

Avaldatud RT I, 23.05.2020, 2

]]>
EST Otsused Thu, 21 May 2020 05:04:05 +0000
577. Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15991-577-toote-nouetele-vastavuse-seaduse-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15991-577-toote-nouetele-vastavuse-seaduse-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 18. mail 2020

Avaldatud RT I, 23.05.2020, 1

]]>
EST Otsused Thu, 21 May 2020 05:02:50 +0000
576. Kaitseväe korralduse seaduse, julgeolekuasutuste seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15990-576-kaitsevaee-korralduse-seaduse-julgeolekuasutuste-seaduse-ja-oiguskantsleri-seaduse-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15990-576-kaitsevaee-korralduse-seaduse-julgeolekuasutuste-seaduse-ja-oiguskantsleri-seaduse-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 13. mail 2020

Avaldatud RT I, 26.05.2020, 1

]]>
EST Otsused Thu, 21 May 2020 05:01:56 +0000
575. Kiirgusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15988-575-kiirgusseaduse-ja-riigiloivuseaduse-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15988-575-kiirgusseaduse-ja-riigiloivuseaduse-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 12. mail 2020

Avaldatud RT I, 22.05.2020, 1

]]>
EST Otsused Tue, 19 May 2020 09:28:30 +0000
574. Elektroonilise side seaduse muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15987-574-elektroonilise-side-seaduse-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15987-574-elektroonilise-side-seaduse-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 12. mail 2020

Avaldatud RT I, 20.05.2020, 33

]]>
EST Otsused Tue, 19 May 2020 09:27:20 +0000
573. Meditsiiniseadme seaduse, hädaolukorra seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15982-573-meditsiiniseadme-seaduse-haedaolukorra-seaduse-ja-teiste-seaduste-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15982-573-meditsiiniseadme-seaduse-haedaolukorra-seaduse-ja-teiste-seaduste-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 13. mail 2020

Avaldatud RT I, 17.05.2020, 1

]]>
EST Otsused Fri, 15 May 2020 04:00:17 +0000
572. Maareformi seaduse, maareformi kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse ja riigivaraseaduse muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15981-572-maareformi-seaduse-maareformi-kasutusvaldusesse-antud-maa-omandamise-seaduse-ja-riigivaraseaduse-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15981-572-maareformi-seaduse-maareformi-kasutusvaldusesse-antud-maa-omandamise-seaduse-ja-riigivaraseaduse-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 6. mail 2020

Avaldatud RT I, 19.05.2020, 2

]]>
EST Otsused Wed, 13 May 2020 08:17:27 +0000
571. Vedelkütusevaru seaduse muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15980-571-vedelkuetusevaru-seaduse-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15980-571-vedelkuetusevaru-seaduse-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 4. mail 2020

Avaldatud RT I, 15.05.2020, 2

]]>
EST Otsused Wed, 13 May 2020 08:16:22 +0000
570. Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15979-570-tubakaseaduse-ning-alkoholi-tubaka-kuetuse-ja-elektriaktsiisi-seaduse-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15979-570-tubakaseaduse-ning-alkoholi-tubaka-kuetuse-ja-elektriaktsiisi-seaduse-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 4. mail 2020

Avaldatud RT I, 19.05.2020, 1

]]>
EST Otsused Wed, 13 May 2020 08:15:14 +0000
569. Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15978-569-maaelu-ja-pollumajandusturu-korraldamise-seaduse-ning-toeoeturuteenuste-ja-toetuste-seaduse-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15978-569-maaelu-ja-pollumajandusturu-korraldamise-seaduse-ning-toeoeturuteenuste-ja-toetuste-seaduse-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 4. mail 2020

Avaldatud RT I, 15.05.2020, 1

]]>
EST Otsused Wed, 13 May 2020 08:14:16 +0000
568. A. Orava nimetamine ja R. Tammsaare tagasikutsumine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15961-568-a-orava-nimetamine-ja-r-tammsaare-tagasikutsumine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15961-568-a-orava-nimetamine-ja-r-tammsaare-tagasikutsumine 1. Nimetan Aivo Orava Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks, alaliseks esindajaks Euroopa Liidu juures, asukohaga Brüsselis.

2. Kutsun tagasi Rein Tammsaare, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Euroopa Liidu juures.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 05.05.2020, 2

]]>
EST Otsused Mon, 04 May 2020 04:50:13 +0000
567. Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vahelise Balti õhuseirevõrgu ja juhtimissüsteemi paigutuse kokkuleppe ratifitseerimise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15960-567-eesti-vabariigi-valitsuse-leedu-vabariigi-valitsuse-ja-laeti-vabariigi-valitsuse-vahelise-balti-ohuseirevorgu-ja-juhtimissuesteemi-paigutuse-kokkuleppe-ratifitseerimise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15960-567-eesti-vabariigi-valitsuse-leedu-vabariigi-valitsuse-ja-laeti-vabariigi-valitsuse-vahelise-balti-ohuseirevorgu-ja-juhtimissuesteemi-paigutuse-kokkuleppe-ratifitseerimise-seadus Riigikogus vastu võetud 22. aprillil 2020

Avaldatud RT II, 06.05.2020, 1

]]>
EST Otsused Mon, 04 May 2020 04:45:41 +0000