Otsused https://president.ee/et/ametitegevus/otsused Fri, 09 Apr 2021 14:43:35 +0000 Joomla! - Open Source Content Management et-ee 717. M. Kobinilt teenetemärgi äravõtmine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16511-717-m-kobinilt-teenetemaergi-aeravotmine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16511-717-m-kobinilt-teenetemaergi-aeravotmine Võtan Malle Kobinilt ära talle Vabariigi Presidendi 05.02.2014 otsusega nr 368 (RT III, 07.02.2014, 1) antud Eesti Punase Risti IV klassi teenetemärgi.

Alus: teenetemärkide seaduse § 13 lõige 1 punkt 1 ja lg 2.

Kersti Kaljulaid

]]>
EST Otsused Thu, 08 Apr 2021 09:00:27 +0000
716. Korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse (GRECO soovituste täitmine ja julgeolekuasutuste juhtide huvide deklaratsioonide avalikkuse piiramine) https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16510-716-korruptsioonivastase-seaduse-muutmise-seaduse-greco-soovituste-taeitmine-ja-julgeolekuasutuste-juhtide-huvide-deklaratsioonide-avalikkuse-piiramine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16510-716-korruptsioonivastase-seaduse-muutmise-seaduse-greco-soovituste-taeitmine-ja-julgeolekuasutuste-juhtide-huvide-deklaratsioonide-avalikkuse-piiramine Riigikogus vastu võetud 06.04.2021.

]]>
EST Otsused Thu, 08 Apr 2021 08:59:28 +0000
715. Finantsinspektsiooni seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16509-715-finantsinspektsiooni-seaduse-ja-teiste-seaduste-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16509-715-finantsinspektsiooni-seaduse-ja-teiste-seaduste-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 06.04.2021.

]]>
EST Otsused Thu, 08 Apr 2021 08:58:41 +0000
714. Täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16507-714-taeitemenetluse-seadustiku-ja-kohtutaeituri-seaduse-muutmise-ning-sellega-seonduvalt-teiste-seaduste-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16507-714-taeitemenetluse-seadustiku-ja-kohtutaeituri-seaduse-muutmise-ning-sellega-seonduvalt-teiste-seaduste-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 24.03.2021.

]]>
EST Otsused Wed, 31 Mar 2021 07:30:52 +0000
713. Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vahelise investeeringute seadustamise ja kaitsmise lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16506-713-eesti-vabariigi-valitsuse-ja-soome-vabariigi-valitsuse-vahelise-investeeringute-seadustamise-ja-kaitsmise-lepingu-muutmise-ja-lopetamise-kokkuleppe-ratifitseerimise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16506-713-eesti-vabariigi-valitsuse-ja-soome-vabariigi-valitsuse-vahelise-investeeringute-seadustamise-ja-kaitsmise-lepingu-muutmise-ja-lopetamise-kokkuleppe-ratifitseerimise-seadus Riigikogus vastu võetud 25.03.2021.

]]>
EST Otsused Wed, 31 Mar 2021 07:29:33 +0000
712. Kemikaaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16505-712-kemikaaliseaduse-ja-teiste-seaduste-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16505-712-kemikaaliseaduse-ja-teiste-seaduste-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 24.03.2021.

]]>
EST Otsused Wed, 31 Mar 2021 07:28:55 +0000
711. Kohtunikuametist vabastamine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16495-711-kohtunikuametist-vabastamine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16495-711-kohtunikuametist-vabastamine Juhindudes kohtute seaduse § 99 lõike 1 punktist 1 ja lõikest 2 vabastan Ivi Kesküla Tallinna Ringkonnakohtu kohtuniku ametist alates 01.03.2022 ning Piret Randmaa Harju Maakohtu kohtuniku ametist alates 11.04.2022 nende endi soovil.

Alus: Riigikohtu esimehe 17. märtsi 2021 ettepanek.


(allkirjastatud digitaalselt)

Kersti Kaljulaid

]]>
EST Otsused Thu, 25 Mar 2021 13:22:20 +0000
710. 1996. aasta rahvusvahelise konventsiooni vastutusest ja kahju hüvitamisest ohtlike ja kahjulike ainete mereveol (HNS-konventsiooni) 2010. aasta protokolliga ühinemise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16490-710-1996-aasta-rahvusvahelise-konventsiooni-vastutusest-ja-kahju-huevitamisest-ohtlike-ja-kahjulike-ainete-mereveol-hns-konventsiooni-2010-aasta-protokolliga-uehinemise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16490-710-1996-aasta-rahvusvahelise-konventsiooni-vastutusest-ja-kahju-huevitamisest-ohtlike-ja-kahjulike-ainete-mereveol-hns-konventsiooni-2010-aasta-protokolliga-uehinemise-seadus Riigikogus vastu võetud 17. mörtsil 2021

]]>
EST Otsused Mon, 22 Mar 2021 05:05:17 +0000
709. Liiklusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16489-709-liiklusseaduse-muutmise-ja-sellega-seonduvalt-teiste-seaduste-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16489-709-liiklusseaduse-muutmise-ja-sellega-seonduvalt-teiste-seaduste-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 17. märtsil 2021

]]>
EST Otsused Mon, 22 Mar 2021 05:01:14 +0000
708. Tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16488-708-tulumaksuseaduse-kaeibemaksuseaduse-ning-rahapesu-ja-terrorismi-rahastamise-tokestamise-seaduse-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16488-708-tulumaksuseaduse-kaeibemaksuseaduse-ning-rahapesu-ja-terrorismi-rahastamise-tokestamise-seaduse-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 17. märtsil 2021

]]>
EST Otsused Mon, 22 Mar 2021 05:00:32 +0000
707. Psühhiaatrilise abi seaduse § 3 muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16483-707-psuehhiaatrilise-abi-seaduse-3-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16483-707-psuehhiaatrilise-abi-seaduse-3-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 17. märtsil 2021

]]>
EST Otsused Thu, 18 Mar 2021 06:58:00 +0000
706. Sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16482-706-sotsiaalhoolekande-seaduse-ja-teiste-seaduste-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16482-706-sotsiaalhoolekande-seaduse-ja-teiste-seaduste-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 10. märtsil 2021

]]>
EST Otsused Tue, 16 Mar 2021 12:28:58 +0000
705. Täitemenetluse seadustiku ja teise seaduste muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16481-705-taeitemenetluse-seadustiku-ja-teise-seaduste-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16481-705-taeitemenetluse-seadustiku-ja-teise-seaduste-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 10. märtsil 2021

]]>
EST Otsused Tue, 16 Mar 2021 12:27:46 +0000
704. Alkoholi-, tubaka-, kütuse-ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16480-704-alkoholi-tubaka-kuetuse-ja-elektriaktsiisi-seaduse-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16480-704-alkoholi-tubaka-kuetuse-ja-elektriaktsiisi-seaduse-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 9. märtsil 2021

]]>
EST Otsused Tue, 16 Mar 2021 12:26:47 +0000
702. Riiklike autasude andmine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16445-702-riiklike-autasude-andmine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16445-702-riiklike-autasude-andmine Eesti Vabariigi aastapäeva eel anname oma riigi teenetemärgid tänuks inimestele, kelle pühendumus oma kutsetööle või kogukonnale on muutnud kogu Eesti paremaks.

Teenetemärgid on tunnustus Eesti inimestele ja meie toetajatele välisriikides nende sihikindluse eest oma tegevuses ning lojaalsuses põhimõtetele, millele toetub kaasaegne Eesti – avatusele ja demokraatiale, teadmistele ja ettevõtlikkusele, hoolimisele ja märkamisele:

 

Riigivapi II klass

Jüri Ratas

-

Eesti Vabariigi peaminister aastatel

2016–2021

 

Valgetähe III klass

Küllike Jürimäe

-

Euroopa Liidu Kohtu kohtunik

Kalle Kirsimäe

-

geoloog, akadeemik, Tartu Ülikooli professor

Andre Küüsvek

-

rahvusvahelise panganduse  edendaja

Juhan Lepassaar

-

Euroopa Liidu küberjulgeoleku edendaja

Aet Maatee

-

Eesti laulu- ja tantsupeo traditsiooni edendaja

       

 

Valgetähe IV klass

Tiit Asumets

-

ettevõtluse edendaja Hiiumaal

Tanel-Taavi Bulitko

-

tõuloomakasvatuse edendaja

Eero Epner

-

kunstiteadlane ja dramaturg

Jaan Holt

-

Eesti arhitektuurihariduse toetaja, Ameerika Ühendriigid

Üllar Jaaksoo

-

ettevõtluse edendaja

Marje Josing

-

majandusanalüütik

Aadu Juhkental

-

ettevõtluse edendaja Pärnumaal

Sulev Kalamäe

-

Eesti aukonsul ja eestluse hoidja Austraalias

Karmel Killandi

-

teleprodutsent

Indrek Kivi

-

jäämurdja kapten, purjelaeva Admiral Bellingshausen kapten

Ilona Kivirähk

-

tõlkija, lastekirjanduse edendaja

Mare Koit

-

keeletehnoloogia arendaja, Tartu Ülikooli emeriitprofesssor

Olav  Kreen

-

põllumajanduse edendaja

Irene Kull

-

õigusteadlane, Tartu Ülikooli professor

Leida Lepik

-

geograaf ja ettevõtluse edendaja

Jaanus Luberg

-

ettevõtluse edendaja Pärnumaal

Jaan Meikup

-

ettevõtja ja kohaliku elu edendaja Järvamaal

Andrei Nazarov

-

kergejõustikutreener

Tiina  Nirk

-

diplomaat, konsulaarabi korraldaja COVID-19 kriisi ajal

Tiina Nõges

-

hüdrobioloog, Eesti Maaülikooli professor

Tõnu Oks

-

põllumajanduse edendaja

Piret Paukštys

-

riigiprokurör

Janek Pohla

-

ettevõtluse edendaja

Jaak Prints

-

näitleja ja koolijuht

Maarika Priske

-

keelekümbluse edendaja Sillamäel

Jaan Pruulmann

-

füüsik, infotehnoloog

Urmas Purde

-

ettevõtluse edendaja

Anton Pärn

-

arheoloog, kultuuriväärtuste hoidja

Madis Päts

-

vandeadvokaat

Maris Riisenberg

-

riigiametnik

Merle Roste

-

ettevõtluse edendaja Ida-Virumaal

Luule Sakkeus

-

rahvastikuteadlane, Tallinna Ülikooli professor

Kusti Salm

-

riigikaitse edendaja

Merike Sisask

-

sotsiaaltervishoiu arendaja, Tallinna Ülikooli professor

Alvar Soesoo

-

geoloog, Tallinna Tehnikaülikooli professor

Urmo Soonvald

-

ajakirjanduse edendaja

Juta Tammai

-

ettevõtluse edendaja Pärnumaal

Paul Teesalu

-

diplomaat, välissuhtluse edendaja

Tõnu Uibopuu

-

ettevõtluse edendaja Järvamaal

Ingrid Ustav

-

keelekümbluse edendaja Ida-Virumaal

Heidi Uustalu

-

hariduse edendaja Ida-Virumaal

Indrek Vijard

-

koorijuht, muusikahariduse edendaja

Sirje  Virkus

-

infoteadlane, Tallinna Ülikooli professor

 

Valgetähe V klass

Urmo Aava

-

rallispordi edendaja

Õie Arusoo

-

teletoimetaja

Pavel Botšarov

-

muusik

Krista  Habakukk

-

Eesti külaliikumise edendaja

Vello Hanson

-

infotehnoloogia oskuskeele arendaja

Tarmo Hõbe

-

rallispordi edendaja

Lilli Jahilo

-

rõivadisainer ja ettevõtluse edendaja

Aivar Juhanson

-

kunstnik

Evelyn Kaldoja

-

ajakirjanik

Ene Kangron

-

koorimuusika edendaja ja muusikapedagoog

Esti Kittus

-

kunstiõpetaja, teatrikunstnik

Anu Korb

-

rahvaluuleteadlane

Dmitri Kotjuh

-

pressifotograaf

Juhan Kreem

-

ajaloolane ja arhivaar

Andres Kuusk

-

teleajakirjanik

Marju Marynel Kuut

-

laulja

Volli Käro

-

näitleja

Silver Kütt

-

rallispordi edendaja

Kati Laus

-

Kolme mere algatuse tippkohtumise ettevalmistaja

Luule Lehemets

-

kohaliku elu edendaja Tormas

Tanel Leok

-

motospordi edendaja

Mari-Liis Lill

-

näitleja ja lavastaja

Romeo Mukk

-

kohaliku elu edendaja Viljandimaal

Andres Ots

-

näitleja ja laulja

Tiit Paulus

-

kitarrist ja  muusikapedagoog

Tiit Pekk

-

kohaliku elu ja spordi edendaja           Ida-Virumaal

Linda Pihu

-

rahvatantsujuht

Asta Põldmäe

-

kirjanik, kirjandustoimetaja

Ain  Raal

-

setu pärimuskultuuri edendaja

Nele Rand

-

sõjaväelise kõrghariduse edendaja

Mihkel Raud

-

muusik, kirjanik ja teleajakirjanik

Tiia Ristolainen

-

elukestva õppe edendaja

Meelis Saarlaid

-

purjelaeva Admiral Bellingshausen kapten

Hille Saluäär

-

kirjandustoimetaja ja tõlkija

Larissa Savankova

-

näitleja, erivajadustega laste toetaja

Elviira Sidorova

-

raamatukoguhoidja, kohaliku elu  edendaja Sillamäel

Lauri Sommer

-

kirjanik ja muusik

Luule Sulg

-

kehalise kasvatuse õpetaja Raplamaal

Sirle Sööt

-

eestluse hoidja Rootsis

Roman Zaštšerinski

-

kokakunsti edendaja

Igor Taro

-

rahvusvaheliste suhete kajastaja, kohaliku elu edendaja Põlvamaal

Jüri Tarto

-

sulgpallitreener

Ain-Ivar Tupp

-

spordielu edendaja Lõuna-Eestis

Ivo Uukkivi

-

näitleja

Lembit Uustulnd

-

kirjanik ja kapten, merekultuuri edendaja

Aigar Vaigu

-

füüsik, teaduse populariseerija

Tiiu Valdma

-

tekstiilikunstnik, kohaliku elu edendaja Hiiumaal

Rivo Vesik

-

rannavõrkpalli treener

Diana Veskimägi

-

distantsõppe edendaja

Vladimir Všivtsev

-

spordielu edendaja Narvas

Ervin Õunapuu

-

teatrikunstnik, kirjanik

 

Eesti Punase Risti I klass

Irja Lutsar

-

mikrobioloog, Tartu Ülikooli professor, COVID-19 tõrje teadusnõukoja juht

 

Eesti Punase Risti II klass

Rein Raie

-

ortopeed

 

Eesti Punase Risti III klass

Rainar Aamisepp

-

SYNLAB Eesti tegevjuht, massilise       COVID-19 testimise korraldaja

Jelena Leibur

-

hospiitsteenuse edendaja

Inna  Lindre

-

lastepsühhiaater

Merike Luman

-

nefroloog

Arkadi Popov

-

arst, Terviseameti COVID-19 kriisistaabi hädaolukorra endine meditsiinijuht

Kersti Põldemaa

-

sotsiaaltöö edendaja

Willy Serlo

-

lastekirurg, Oulu Ülikooli professor, Soome

 

Eesti Punase Risti IV klass

Aleksei Gaidajenko

-

õenduse edendaja 

Lembit Kipper

-

vereandja

Tiina Kivirüüt

-

sotsiaaltöö ja lastekaitse edendaja

Mai Kull

-

psühhiaatriaõde

Leili Mutso

-

lähisuhtevägivalla ohvriabi edendaja

Anna-Kaisa Oidermaa

-

kliiniline psühholoog

Regina Paabo

-

viipekeeletõlk

Katrin Pruulmann

-

lastepsühholoog

Kait Sinisalu

-

psühhoterapeut, lähisuhtevägivalla ohvrite abistaja

 

Eesti Punase Risti V klass

Cathlen Haugas

-

erivajadustega laste muusikaõpetaja

Aino Hiiuväin

-

logopeed

Kalju Leppik

-

vereandja

Margo Must

-

vereandja

Ekke Nääb

-

erakorralise meditsiini arst, Kuressaare Haigla abistaja COVID-19 kriisis

Arvo Paalberg

-

vereandja

Epp Petrov

-

kriisikodu vabatahtlik Saaremaal

Valeri Stepanov

-

vereandja

Mare Tuuling

-

meditsiiniõde Kuressaare Haiglas

Ashwath Venkatasubramanian

-

arst-resident,  Kuressaare Haigla abistaja COVID-19 kriisis

 

Eesti Punase Risti medal

Ivar Feiman

-

päästeametnik ja korstnapühkija

 

Kotkaristi II klass 

Arnold Sinisalu

-

Kaitsepolitseiameti peadirektor, politseikindralinspektor

Elmar Vaher

-

Politsei ja piirivalveameti peadirektor, politseikindralinspektor

 

Kotkaristi III klass 

Remigijus Baltrėnas

-

Eesti ja Leedu julgeolekualase koostöö edendaja, brigaadikindral

Gerry Karro

-

tegevväelane, kolonelleitnant

Ahti Varblane

-

arst, kaitseväe- ja tsiviiltervishoiusüsteemi edendaja, kolonelleitnant

 

Kotkaristi IV klass

Meelis Niinemets

-

politseiametnik, politseimajor

Keijo Palts

-

kaitsepolitseiametnik

Janek Voitka

-

kaitsepolitseiametnik

 

Kotkaristi V klass 

Härmo Lõsov

-

politseiametnik, inspektor

Elar Sarik

-

politseiametnik, vanemkomissar

 

Maarjamaa Risti I klass

Angela Merkel

-

Eesti - Saksa suhete edendaja, Saksamaa Liitvabariigi liidukantsler

 

Maarjamaa Risti II klass

Kathryn Ann Bailey Hutchison

-

transatlantiliste suhete edendaja, Ameerika Ühendriikide endine suursaadik NATO juures

Marcia Carolyn  Kaptur

-

Kolme Mere algatuse toetaja, esindajatekoja liige, Ameerika Ühendriigid

 

Maarjamaa Risti III klass 

Piotr Krawczyk

-

Eesti - Poola julgeolekualase koostöö edendaja

Helga Maria Schmid

-

Euroopa Liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitika kujundaja ja edendaja

Niklas Mårten Zennström

-

Eesti ettevõtluse toetaja, Rootsi

 

Maarjamaa Risti IV klass

Beata Urszula Daszyńska-Muzyczka

-

Kolme mere algatuse majanduskoostöö edendaja, Poola

Luis Felipe Ignacio Ernst Edwards

-

Eesti aukonsul Tšiilis, Eesti - Tšiili suhete edendaja

Jaana Vasama

-

Soome suhete arendaja

Seiji Yanagida

-

Jaapani koostöö arendaja

 

Maarjamaa Rist V klass

Ian Joseph Brzezinski

-

transatlantiliste suhete ja Kolme mere algatuse edendaja, Ameerika Ühendriigid

Velta  Čebotarenoka

-

Balti riikide iseseisvuse taastajate koostöö korraldaja Lätis

Birutė Valionytė

-

Balti riikide iseseisvuse taastajate koostöö korraldaja Leedus

 

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
teenetemärkide seaduse §-d 10 ja 11.

Kersti Kaljulaid

]]>
EST Otsused Tue, 23 Feb 2021 06:25:47 +0000
701. Vanglaseaduse muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16442-701-vanglaseaduse-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16442-701-vanglaseaduse-muutmise-seadus Kuulutan välja Riigikogus 17. veebruaril 2021 vastu võetud vangistusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (arestimaja ülesannete üleandmine).

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 107.

]]>
EST Otsused Mon, 22 Feb 2021 09:21:34 +0000