Otsused https://president.ee/et/ametitegevus/otsused Wed, 12 Aug 2020 09:39:28 +0000 Joomla! - Open Source Content Management et-ee 627.P. Teesalu nimetamine ja C. Kuningas-Saagpaku tagasikutsumine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16106-627-p-teesalu-nimetamine-ja-c-kuningas-saagpaku-tagasikutsumine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16106-627-p-teesalu-nimetamine-ja-c-kuningas-saagpaku-tagasikutsumine 1. Nimetan Paul Teesalu Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Itaalia Vabariigis, asukohaga Roomas.

2. Kutsun tagasi Celia Kuningas-Saagpaku, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Itaalia Vabariigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 28.07.2020, 8

]]>
EST Otsused Fri, 24 Jul 2020 04:05:04 +0000
626. M. Haljase nimetamine ja S. Soone tagasikutsumine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16105-626-m-haljase-nimetamine-ja-s-soone-tagasikutsumine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16105-626-m-haljase-nimetamine-ja-s-soone-tagasikutsumine 1. Nimetan Miko Haljase Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Etioopia Demokraatlikus Liitvabariigis, asukohaga Kairos.

2. Kutsun tagasi Sander Soone, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Etioopia Demokraatlikus Liitvabariigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 28.07.2020, 7

]]>
EST Otsused Fri, 24 Jul 2020 04:02:40 +0000
625. J. Reinholdi nimetamine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16104-625-j-reinholdi-nimetamine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16104-625-j-reinholdi-nimetamine Nimetan Jaan Reinholdi Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Saudi Araabia Kuningriigis, asukohaga Abu Dhabis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 28.07.2020, 6

]]>
EST Otsused Fri, 24 Jul 2020 04:00:42 +0000
624. C. Kuningas-Saagpaku nimetamine ja P. Teesalu tagasikutsumine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16103-624-c-kuningas-saagpaku-nimetamine-ja-p-teesalu-tagasikutsumine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16103-624-c-kuningas-saagpaku-nimetamine-ja-p-teesalu-tagasikutsumine 1. Nimetan Celia Kuningas-Saagpaku Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Püha Tooli juures, asukohaga Tallinnas.

2. Kutsun tagasi Paul Teesalu, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Püha Tooli juures.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 28.07.2020, 5

]]>
EST Otsused Fri, 24 Jul 2020 03:58:30 +0000
623. I. Ameri nimetamine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16102-623-i-ameri-nimetamine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16102-623-i-ameri-nimetamine Nimetan Ingrid Ameri Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Mali Vabariigis, asukohaga Tallinnas.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 28.07.2020, 4

]]>
EST Otsused Fri, 24 Jul 2020 03:56:33 +0000
622. L. Bambuse nimetamine ja J. Jõesaar-Ruusalu tagasikutsumine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16101-622-l-bambuse-nimetamine-ja-j-joesaar-ruusalu-tagasikutsumine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16101-622-l-bambuse-nimetamine-ja-j-joesaar-ruusalu-tagasikutsumine 1. Nimetan Lauri Bambuse Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Islandi Vabariigis, asukohaga Oslos.

2. Kutsun tagasi Janne Jõesaar-Ruusalu, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Islandi Vabariigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 28.07.2020, 3

]]>
EST Otsused Fri, 24 Jul 2020 03:53:49 +0000
621. U. Eigla nimetamine ja M. Tarmaku tagasikutsumine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16100-621-u-eigla-nimetamine-ja-m-tarmaku-tagasikutsumine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16100-621-u-eigla-nimetamine-ja-m-tarmaku-tagasikutsumine 1. Nimetan Urmas Eigla Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Brasiilia Liitvabariigis ja Peruu Vabariigis, asukohaga Tallinnas.

2. Kutsun tagasi Mart Tarmaku, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Brasiilia Liitvabariigis ja Peruu Vabariigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 28.07.2020, 2

]]>
EST Otsused Fri, 24 Jul 2020 03:51:25 +0000
620. R. Kaljuranna nimetamine ja K. Kaarelsoni tagasikutsumine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16099-620-r-kaljuranna-nimetamine-ja-k-kaarelsoni-tagasikutsumine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16099-620-r-kaljuranna-nimetamine-ja-k-kaarelsoni-tagasikutsumine 1. Nimetan Riina Kaljuranna Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Armeenia Vabariigis, asukohaga Thbilisis.

2. Kutsun tagasi Kai Kaarelsoni, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Armeenia Vabariigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 28.07.2020, 1

]]>
EST Otsused Fri, 24 Jul 2020 03:49:10 +0000
619. Isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni muutmise protokolli ratifitseerimise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16090-619-isikuandmete-automatiseeritud-toeoetlemisel-isiku-kaitse-konventsiooni-muutmise-protokolli-ratifitseerimise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16090-619-isikuandmete-automatiseeritud-toeoetlemisel-isiku-kaitse-konventsiooni-muutmise-protokolli-ratifitseerimise-seadus Riigikogus vastu võetud 18. juunil 2020

Avaldatud RT I, 03.07.2020, 1

]]>
EST Otsused Wed, 01 Jul 2020 03:55:24 +0000
618. Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16089-618-toeoeturuteenuste-ja-toetuste-seaduse-ning-toeoetuskindlustuse-seaduse-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16089-618-toeoeturuteenuste-ja-toetuste-seaduse-ning-toeoetuskindlustuse-seaduse-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 18. juunil 2020

Avaldatud RT I, 08.07.2020, 4

]]>
EST Otsused Wed, 01 Jul 2020 03:53:58 +0000
617. Keskkonnatasude seaduse muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16088-617-keskkonnatasude-seaduse-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16088-617-keskkonnatasude-seaduse-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 17. juunil 2020

Avaldatud RT I, 10.07.2020, 7

]]>
EST Otsused Wed, 01 Jul 2020 03:53:05 +0000
616. Alkoholiseaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16087-616-alkoholiseaduse-kohaliku-omavalitsuse-korralduse-seaduse-kohaliku-omavalitsuse-ueksuse-finantsjuhtimise-seaduse-ja-tulumaksuseaduse-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16087-616-alkoholiseaduse-kohaliku-omavalitsuse-korralduse-seaduse-kohaliku-omavalitsuse-ueksuse-finantsjuhtimise-seaduse-ja-tulumaksuseaduse-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 17. juunil 2020

Avaldatud RT I, 10.07.2020, 5

]]>
EST Otsused Wed, 01 Jul 2020 03:51:59 +0000
615. Välismaalaste seaduse, tulumaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus (Eestis töötamise reeglite väärkasutuse vähendamine) https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16086-615-vaelismaalaste-seaduse-tulumaksuseaduse-ja-maksukorralduse-seaduse-muutmise-seadus-eestis-toeoetamise-reeglite-vaeaerkasutuse-vaehendamine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16086-615-vaelismaalaste-seaduse-tulumaksuseaduse-ja-maksukorralduse-seaduse-muutmise-seadus-eestis-toeoetamise-reeglite-vaeaerkasutuse-vaehendamine Riigikogus vastu võetud 17. juunil 2020

Avaldatud RT I, 10.07.2020, 4

]]>
EST Otsused Wed, 01 Jul 2020 03:51:00 +0000
614. Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse ja välissuhtlemisseaduse muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16085-614-perioodi-2014-2020-struktuuritoetuse-seaduse-ja-vaelissuhtlemisseaduse-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16085-614-perioodi-2014-2020-struktuuritoetuse-seaduse-ja-vaelissuhtlemisseaduse-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 17. juunil 2020

Avaldatud RT I, 08.07.2020, 3

]]>
EST Otsused Wed, 01 Jul 2020 03:49:51 +0000
613. Riigihangete seaduse ja kunstiteoste tellimise seaduse muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16084-613-riigihangete-seaduse-ja-kunstiteoste-tellimise-seaduse-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16084-613-riigihangete-seaduse-ja-kunstiteoste-tellimise-seaduse-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 17. juunil 2020

Avaldatud RT I, 08.07.2020, 2

]]>
EST Otsused Wed, 01 Jul 2020 03:48:48 +0000
612. Riigipiiri seaduse muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16083-612-riigipiiri-seaduse-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16083-612-riigipiiri-seaduse-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 17. juunil 2020

Avaldatud RT I, 08.07.2020, 1

]]>
EST Otsused Wed, 01 Jul 2020 03:47:36 +0000