Otsused https://president.ee/et/ametitegevus/otsused Mon, 30 Mar 2020 10:58:27 +0000 Joomla! - Open Source Content Management et-ee 559. Vedelkütuse seaduse muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15896-559-vedelkuetuse-seaduse-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15896-559-vedelkuetuse-seaduse-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 16. märtsil 2020

Avaldatud RT I, 24.03.2020, 1

]]>
EST Otsused Wed, 18 Mar 2020 08:56:59 +0000
558. Äriseadustiku muutmise seadus (osa võõrandamine) https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15876-558-aeriseadustiku-muutmise-seadus-osa-voorandamine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15876-558-aeriseadustiku-muutmise-seadus-osa-voorandamine Riigikogus vastu võetud 10. märtsil 2020

Avaldatud RT I, 17.03.2020, 1

]]>
EST Otsused Wed, 11 Mar 2020 12:21:29 +0000
557. Nairobi rahvusvahelise laevavrakkide eemaldamise 2007. aasta konventsiooni ratifitseerimise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15875-557-nairobi-rahvusvahelise-laevavrakkide-eemaldamise-2007-aasta-konventsiooni-ratifitseerimise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15875-557-nairobi-rahvusvahelise-laevavrakkide-eemaldamise-2007-aasta-konventsiooni-ratifitseerimise-seadus Riigikogus vastu võetud 26. veebruaril 2020

Avaldatud RT II, 13.03.2020, 1

]]>
EST Otsused Wed, 11 Mar 2020 12:20:22 +0000
555. T. Olviku kohtunikuametist vabastamine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15869-555-t-olviku-kohtunikuametist-vabastamine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15869-555-t-olviku-kohtunikuametist-vabastamine Juhindudes kohtute seaduse § 99 lõike 1 punktist 1 ja lõikest 2 vabastan Teet Olviku Pärnu Maakohtu kohtuniku ametist tema enda soovil alates
27. veebruarist 2021.

Alus: Riigikohtu esimehe 26. veebruari 2020 ettepanek.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 10.03.2020, 1

]]>
EST Otsused Mon, 09 Mar 2020 10:50:43 +0000
554. Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15836-554-laeva-lipuoiguse-ja-laevaregistrite-seaduse-ning-tulumaksuseaduse-muutmise-ja-sellega-seonduvalt-teiste-seaduste-muutmise-seaduse-ning-teiste-seaduste-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15836-554-laeva-lipuoiguse-ja-laevaregistrite-seaduse-ning-tulumaksuseaduse-muutmise-ja-sellega-seonduvalt-teiste-seaduste-muutmise-seaduse-ning-teiste-seaduste-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 18. veebruaril 2020

Avaldatud RT I, 28.02.2020, 2

]]>
EST Otsused Thu, 20 Feb 2020 06:59:57 +0000
553. Spordiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15835-553-spordiseaduse-muutmise-ja-sellega-seonduvalt-teiste-seaduste-muutmise-seaduse-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15835-553-spordiseaduse-muutmise-ja-sellega-seonduvalt-teiste-seaduste-muutmise-seaduse-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 17. veebruaril 2020

Avaldatud RT I, 28.02.2020, 1

]]>
EST Otsused Thu, 20 Feb 2020 06:58:42 +0000
552. Eesti Vabariigi ja Guernsey vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ratifitseerimise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15834-552-eesti-vabariigi-ja-guernsey-vahelise-tulumaksudega-topeltmaksustamise-vaeltimise-ning-maksudest-hoidumise-ja-maksupettuste-tokestamise-lepingu-ratifitseerimise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15834-552-eesti-vabariigi-ja-guernsey-vahelise-tulumaksudega-topeltmaksustamise-vaeltimise-ning-maksudest-hoidumise-ja-maksupettuste-tokestamise-lepingu-ratifitseerimise-seadus Riigikogus vastu võetud 12. veebruaril 2020

Avaldatud RT II, 21.02.2020, 1

]]>
EST Otsused Thu, 20 Feb 2020 06:57:45 +0000
551. Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) väljakuulutamata jätmine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15807-551-kogumispensionide-seaduse-ja-sellega-seonduvalt-teiste-seaduste-muutmise-seaduse-kohustusliku-kogumispensioni-reform-vaeljakuulutamata-jaetmine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15807-551-kogumispensionide-seaduse-ja-sellega-seonduvalt-teiste-seaduste-muutmise-seaduse-kohustusliku-kogumispensioni-reform-vaeljakuulutamata-jaetmine Jätan Riigikogus 29. jaanuaril 2020 vastu võetud "Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform)“ välja kuulutamata, kuna see ei ole vastavuses Eesti Vabariigi põhiseadusega.

Lähtudes demokraatia põhimõttest on Riigikogus koalitsiooni moodustanud erakondadel õigus ellu viia valijate toetuse saanud programmi ja muuta selleks kehtivat õigust. Seejuures on sotsiaalpoliitika kujundamisel Riigikogu otsustusruum avar.

Eesti Vabariigi põhiseadus (PS) ei sätesta, kuidas peab riik pensionisüsteemi kujundama, kuid riigil lasub PS §-st 14 ja §-i 28 lõikest 2 tulenevalt oluline kohustus tagada kõikide inimeste toimetulek pensionieas. Seda nõuab ka PS § 10, mille kohaselt meie riigikorralduse raames kehtestatavad lahendused peavad vastama inimväärikuse ning sotsiaalse ja demokraatliku õigusriigi põhimõtetele. Vabariigi President ei ole ühegi seaduse poolt ega vastu, küll aga on Vabariigi Presidendi ülesanne hoida Eesti Vabariigi õigusruum põhiseaduse vaos.

]]>
EST Otsused Fri, 07 Feb 2020 11:36:53 +0000
550. Kodakondsuse seaduse muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15801-550-kodakondsuse-seaduse-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15801-550-kodakondsuse-seaduse-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 28. jaanuaril 2020

Avaldatud RT I, 07.02.2020, 7

]]>
EST Otsused Wed, 05 Feb 2020 11:19:24 +0000
549. Relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse (tulirelvadirektiivi ülevõtmine) https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15800-549-relvaseaduse-riigiloivuseaduse-ja-strateegilise-kauba-seaduse-muutmise-seaduse-tulirelvadirektiivi-uelevotmine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15800-549-relvaseaduse-riigiloivuseaduse-ja-strateegilise-kauba-seaduse-muutmise-seaduse-tulirelvadirektiivi-uelevotmine Riigikogus vastu võetud 23. jaanuaril 2020

Avaldatud RT I, 12.02.2020, 1

]]>
EST Otsused Wed, 05 Feb 2020 11:18:29 +0000
548. Diplomaatilise auastme andmine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15791-diplomaatilise-auastme-andmine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15791-diplomaatilise-auastme-andmine Annan Eve-Külli Kalale, Simmu Tiigile ja Jonatan Vseviovile suursaadiku diplomaatilise auastme.

Alus:  Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
välisteenistuse seaduse § 22 lg 1.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 04.02.2020, 31

]]>
EST Otsused Sat, 01 Feb 2020 14:28:36 +0000
547. A. Unga nimetamine ja M. Koka tagasikutsumine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15790-547-a-unga-nimetamine-ja-m-koka-tagasikutsumine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15790-547-a-unga-nimetamine-ja-m-koka-tagasikutsumine 1. Nimetan Andres Unga Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Vietnami Sotsialistlikus Vabariigis, asukohaga Pekingis.

2. Kutsun tagasi Marten Koka, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Vietnami Sotsialistlikus Vabariigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 04.02.2020, 30

]]>
EST Otsused Sat, 01 Feb 2020 14:27:10 +0000
546. K. Eesmaa nimetamine ja A. Unga tagasikutsumine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15789-546-k-eesmaa-nimetamine-ja-a-unga-tagasikutsumine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15789-546-k-eesmaa-nimetamine-ja-a-unga-tagasikutsumine 1. Nimetan Kersti Eesmaa Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Tonga Kuningriigis, asukohaga Canberras.

2. Kutsun tagasi Andres Unga, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Tonga Kuningriigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 04.02.2020, 29

]]>
EST Otsused Sat, 01 Feb 2020 14:25:13 +0000
545. Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Singapuri Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu ratifitseerimise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15786-545-uehelt-poolt-euroopa-liidu-ja-selle-liikmesriikide-ning-teiselt-poolt-singapuri-vabariigi-vahelise-investeeringute-kaitse-lepingu-ratifitseerimise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15786-545-uehelt-poolt-euroopa-liidu-ja-selle-liikmesriikide-ning-teiselt-poolt-singapuri-vabariigi-vahelise-investeeringute-kaitse-lepingu-ratifitseerimise-seadus Riigikogus vastu võetud 16. jaanuaril 2020

Avaldatud RT II, 29.01.2020, 1

]]>
EST Otsused Tue, 28 Jan 2020 07:25:57 +0000
544. Riiklike autasude andmine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15785-544-riiklike-autasude-andmine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15785-544-riiklike-autasude-andmine Eesti Vabariigi aastapäeva eel anname oma riigi teenetemärgid tänuks inimestele, kelle pühendumus oma kutsetööle või kogukonnale on muutnud kogu Eesti paremaks.

Teenetemärgid on tunnustus Eesti inimestele ja meie toetajatele välisriikides nende sihikindluse eest oma tegevuses ning lojaalsuses põhimõtetele, millele toetub kaasaegne Eesti – avatusele ja demokraatiale, teadmistele ja ettevõtlikkusele, hoolimisele ja märkamisele:

 

Riigivapi III klass

Ardo Hillar Hansson - Eesti Panga endine president

 

Valgetähe III klass

Martin Järveoja - autosportlane

Siim Valmar Kiisler - ÜRO keskkonnaassamblee president 2018-2019

Enn Lust - keemik, akadeemik, Tartu Ülikooli professor

Maarjo Mändmaa - hoolekande edendaja, pikaajaline riigiametnik

Lavly Perling - endine peaprokurör

Kristjan Port - ausa spordi edendaja, tervise- ja sporditeadlane, Tallinna Ülikooli professor

Ott Tänak - autosportlane

 

Valgetähe IV klass

Kaarel Aluoja - hariduse ja kohaliku elu edendaja Järvamaal

Andres Alver - arhitekt, Eesti Kunstiakadeemia professor

Ruth Annus - e-residentsuse arendaja, riigiametnik

Lille-Astra Arraste - rahvatantsutraditsiooni hoidja

Kalle Elster - heategevuse edendaja, ettevõtja

Argo Ideon - ajakirjanik

Andrei Ivanov - kirjanik

Ülle Juht - kohaliku elu edendaja Valgamaal

Heli Jürgenson - koorijuht

Vahur-Üllar Kersna - teleajakirjanik

Paavo Kivine - spordiajakirjanik ja kirjastaja

Rainer Kivisäk - riigiametnik

Enn Kose - teatrielu edendaja Viljandimaal

Leev Kuum - majandusteadlane

Kuldar Leis - ettevõtluse edendaja

Toomas Liiva - prokurör

Hellar Lill - sõjaajaloo tutvustaja ja uurija

Urmas Lips - mereteadlane, Tallinna Tehnikaülikooli professor

Liivi Loide - kohtunik

Peeter Perens - koorijuht, laulupeotraditsiooni hoidja

Jaanus Peri - ettevõtja, kohaliku elu edendaja Tartumaal

Ülar Ploom - tõlkija

Otto Richard Pukk - ettevõtluse edendaja

Enel Pungas - rahvastikutoimingute arendaja, riigiametnik

Anneli Rants - keelekümbluse edendaja

Triin Soone - lastekirjanduse tutvustaja

Tanel Toom - režissöör ja stsenarist

Alfred Vassilkov - ettevõtja

Juhan Viise - ettevõtja, kohaliku elu edendaja Lääne-Virumaal

Ahto Vili - põllumajanduse edendaja

  

Valgetähe V klass

Ljubov Agapova - näitleja

Juhan Anupõld - noorte spordi edendaja

Ene Ehrenpreis - koduloouurija

Anneli Helmann - kohtutõlk

Els-Reet Himma - laulja

Nikolai Järveoja - orienteerumisspordi edendaja

Ene Järvik - koorijuht ja muusikaõpetaja

Peeter Jürgens - näitleja

Margus Konnula - kirjanik ja tõlkija, võro kultuuri hoidja

Ilma Krenstrem - eesti keele hoidja Abhaasia piirkonnas, õpetaja

Piret Kriivan - raadioajakirjanik, eesti keele ja kultuuri hoidja

Olga Kublitskaja - käsitöötraditsiooni hoidja

Jüri Kulasalu - kultuurielu edendaja Tartus

Merike Kull - liikumise harrastuse hoidja

Krista Kumberg - raamatukoguhoidja, lastekirjanduse tutvustaja

Harry Kõrvits - näitleja ja muusik

Urve Landers - eestluse hoidja Prantsusmaal

Raili Lao - õpetaja, füsioterapeut

Toomas Lasmann - dubleerija

Asta-Virve Libek - sordiaretaja

Ruuda Lind - eripedagoog

Rein Luning - eestluse hoidja Ameerika Ühendriikides

Marju Länik - laulja

Reeli Mišiniene - logopeed

Karmo Männik - põllumajandusettevõtja

Kuno Männik - teedeinsener, teehoiu edendaja

Tõnu Naissoo - helilooja ja muusik

Viive Noor - kunstnik

Ago Pajur - ajaloolane

Marget Pähkel - finantsist, endine riigiametnik

Ahto Raudoja - kohaliku elu edendaja Setomaal

Leon Reitsak - maadlustreener

Harda Roosna - kohaliku ajakirjanduse hoidja Hiiumaal

Vadim Rõvlin - vähemusrahvuste koostöö korraldaja

Jorma Sarv - EV100 välisprogrammi vedaja

Mihkel Smeljanski - näitleja ja laulja

Tatjana Šor - ajaloouurija ja -talletaja

Kristiina Tambets - geeniteadlane

Tarmo Tiisler - spordiajakirjanik

Tanel Tuuleveski - alpinist ja polaarrändur

Lehte Tuuling - alushariduse ja õuesõppe edendaja

Jüri Vlassov - näitleja ja laulja

Jüri Voodla - rahvaspordi edendaja

  

Valgetähe medal

Aare Arand - raudteelane

 

Eesti Punase Risti II klass

Ruth Kalda - peremeditsiini edendaja, Tartu Ülikooli professor

Riin Kullaste - veredoonorluse edendaja

  

Eesti Punase Risti III klass

Margo Klaos - laiapindse riigikaitse edendaja, päästeametnik

Mare Lintrop - radioloog

Margo Orupõld - lähisuhtevägivalla ohvriabi edendaja, ettevõtja

Erika Saluveer - psühhiaater

Piret Veerus - naistearst, kriisiabi edendaja

  

Eesti Punase Risti IV klass

Ülle Alanurm - perearst, hoolekande edendaja

Piret Aus - erivajadustega inimeste abistaja, kultuurikorraldaja

Konstantin Borzenkov - vereandja

Kai Kimmel - proviisor

Marina Sidorova - ämmaemand, kriisiabi korraldaja

Joosep Vaikma - vereandja

  

Eesti Punase Risti V klass

Arvo Ausin - vereandja

Liivi Laos - hingeabi edendaja

Luive Merilai - hingeabi edendaja

Gunnar Pae - vereandja

Aivo Poolak - vereandja

  

Kotkaristi II klass

Indrek Sirel - Kaitseväe juhataja asetäitja, kindralmajor

  

Kotkaristi IV klass

Aron Kalmus - tegevväelane, kolonel

Valdo Kraam - kaitsepolitseiametnik

Andres Ratassepp - kaitsepolitseiametnik

  

Kotkaristi V klass

Igor Milovidov - politseiametnik, politseikapten

Jaanus Peet - politseiametnik, politseileitnant

Ege Ülend - politseiametnik, politseimajor

  

Kotkaristi raudrist

Enno Ottis - kaitseliitlane, vanemseersant

 

Maarjamaa Risti III klass

Nicholas Bryan Gurr - julgeolekualase koostöö edendaja, Ühendkuningriik

Normunds Mežviets - Eesti-Läti koostöö edendaja

Christopher Painter - küberjulgeolekualase koostöö edendaja, Ameerika Ühendriigid

  

Maarjamaa Risti IV klass

Lars-Eric Boreström - Eesti aukonsul Göteborgis, Rootsi

  

Maarjamaa Risti V klass

Frédéric Guiraud - Eesti toetaja Prantsusmaal

Mónika Segesdi - tõlkija, eesti kultuuri vahendaja Ungaris

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15, teenetemärkide seaduse §-d 10 ja 11.

 

 (allkirjastatud digitaalselt)

 

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 29.01.2020, 2

]]>
EST Otsused Tue, 28 Jan 2020 07:23:26 +0000
543. S. Soone nimetamine ja E-K. Kala tagasikutsumine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15660-543-s-soone-nimetamine-ja-e-k-kala-tagasikutsumine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/15660-543-s-soone-nimetamine-ja-e-k-kala-tagasikutsumine 1. Nimetan Sander Soone Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Kosovo Vabariigis, asukohaga Viinis.

2. Kutsun tagasi Eve-Külli Kala, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Kosovo Vabariigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 14.01.2020, 2

]]>
EST Otsused Mon, 13 Jan 2020 06:00:40 +0000