Otsused https://president.ee/et/ametitegevus/otsused Thu, 14 Jan 2021 08:58:29 +0000 Joomla! - Open Source Content Management et-ee 689. Kaja Kallase määramine peaministrikandidaadiks https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16402-689-kaja-kallase-maeaeramine-peaministrikandidaadiks https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16402-689-kaja-kallase-maeaeramine-peaministrikandidaadiks Määran Kaja Kallase peaministrikandidaadiks ja teen talle ülesandeks Vabariigi Valitsuse moodustamise.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 9, § 89 lg 1.

Kersti Kaljulaid

]]>
EST Otsused Thu, 14 Jan 2021 06:49:12 +0000
688. Maagaasiseaduse muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16369-688-maagaasiseaduse-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16369-688-maagaasiseaduse-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 17. detsembril 2020

]]>
EST Otsused Mon, 21 Dec 2020 07:37:50 +0000
687. Kaubandustegevuse seaduse kehtetuks tunnistamise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16368-687-kaubandustegevuse-seaduse-kehtetuks-tunnistamise-ja-sellest-tulenevalt-teiste-seaduste-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16368-687-kaubandustegevuse-seaduse-kehtetuks-tunnistamise-ja-sellest-tulenevalt-teiste-seaduste-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 16. detsembril 2020

]]>
EST Otsused Mon, 21 Dec 2020 07:36:59 +0000
686. Autoriõiguse seaduse, maksukorralduse seaduse ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse muutmise seadus (nn tühja kasseti tasu süsteemi muutmine ning Patendiameti ülesannete laiendamine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16367-686-autorioiguse-seaduse-maksukorralduse-seaduse-ja-toeoestusomandi-oiguskorralduse-aluste-seaduse-muutmise-seadus-nn-tuehja-kasseti-tasu-suesteemi-muutmine-ning-patendiameti-uelesannete-laiendamine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16367-686-autorioiguse-seaduse-maksukorralduse-seaduse-ja-toeoestusomandi-oiguskorralduse-aluste-seaduse-muutmise-seadus-nn-tuehja-kasseti-tasu-suesteemi-muutmine-ning-patendiameti-uelesannete-laiendamine Riigikogus vastu võetud 16. detsembril 2020

]]>
EST Otsused Mon, 21 Dec 2020 07:35:51 +0000
685. Võlaõigusseaduse muutmise seadus (üürisuhted) https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16366-685-volaoigusseaduse-muutmise-seadus-ueuerisuhted https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16366-685-volaoigusseaduse-muutmise-seadus-ueuerisuhted Riigikogus vastu võetud 16. detsembril 2020

]]>
EST Otsused Mon, 21 Dec 2020 07:35:06 +0000
684. Pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16365-684-pankrotiseaduse-ja-teiste-seaduste-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16365-684-pankrotiseaduse-ja-teiste-seaduste-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 16. detsembril 2020

]]>
EST Otsused Mon, 21 Dec 2020 07:34:18 +0000
683. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse (intellektuaalomandi õiguse rikkumisele tugineva hagi tagamine) https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16364-683-tsiviilkohtumenetluse-seadustiku-muutmise-seaduse-intellektuaalomandi-oiguse-rikkumisele-tugineva-hagi-tagamine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16364-683-tsiviilkohtumenetluse-seadustiku-muutmise-seaduse-intellektuaalomandi-oiguse-rikkumisele-tugineva-hagi-tagamine Riigikogus vastu võetud 16. detsembril 2020

]]>
EST Otsused Mon, 21 Dec 2020 07:33:27 +0000
682. Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16363-682-eesti-rahvusringhaeaelingu-seaduse-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16363-682-eesti-rahvusringhaeaelingu-seaduse-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 17. detsembril 2020

]]>
EST Otsused Fri, 18 Dec 2020 14:27:21 +0000
681. Kriminaalmenetluse seadustiku ja kohtuekspertiisiseaduse muutmise seaduse (arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikuse tunnustamise määruse ning Euroopa Prokuratuuri määruse rakendamine) https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16362-681-kriminaalmenetluse-seadustiku-ja-kohtuekspertiisiseaduse-muutmise-seaduse-arestimis-ja-konfiskeerimisotsuste-vastastikuse-tunnustamise-maeaeruse-ning-euroopa-prokuratuuri-maeaeruse-rakendamine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16362-681-kriminaalmenetluse-seadustiku-ja-kohtuekspertiisiseaduse-muutmise-seaduse-arestimis-ja-konfiskeerimisotsuste-vastastikuse-tunnustamise-maeaeruse-ning-euroopa-prokuratuuri-maeaeruse-rakendamine Riigikogus vastu võetud 17. detsembril 2020

]]>
EST Otsused Fri, 18 Dec 2020 14:26:18 +0000
680. Meetrikonventsiooniga ühinemise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16361-680-meetrikakonventsiooniga-uehinemise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16361-680-meetrikakonventsiooniga-uehinemise-seadus Riigikogus vastu võetud 16. detsembril 2020

]]>
EST Otsused Fri, 18 Dec 2020 14:25:22 +0000
679. Maamaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16360-679-maamaksuseaduse-ja-maksukorralduse-seaduse-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16360-679-maamaksuseaduse-ja-maksukorralduse-seaduse-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 16. detsembril 2020

]]>
EST Otsused Fri, 18 Dec 2020 14:24:24 +0000
678. Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16359-678-alkoholi-tubaka-kuetuse-ja-elektriaktsiisi-seaduse-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16359-678-alkoholi-tubaka-kuetuse-ja-elektriaktsiisi-seaduse-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 16. detsembril 2020

]]>
EST Otsused Fri, 18 Dec 2020 14:23:23 +0000
677. Tuleohutuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16358-677-tuleohutuse-seaduse-ja-teiste-seaduste-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16358-677-tuleohutuse-seaduse-ja-teiste-seaduste-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 15. detsembril 2020

]]>
EST Otsused Fri, 18 Dec 2020 14:22:34 +0000
676. Loomakaitseseaduse ja pankrotiseaduse muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16357-676-loomakaitseseaduse-ja-pankrotiseaduse-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16357-676-loomakaitseseaduse-ja-pankrotiseaduse-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 15. detsembril 2020

]]>
EST Otsused Fri, 18 Dec 2020 14:11:09 +0000
675. Kogumispensionide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16356-675-kogumispensionide-seaduse-muutmise-ja-sellega-seonduvalt-teiste-seaduste-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16356-675-kogumispensionide-seaduse-muutmise-ja-sellega-seonduvalt-teiste-seaduste-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 15. detsembril 2020

]]>
EST Otsused Fri, 18 Dec 2020 14:07:23 +0000
674. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16355-674-toeoetervishoiu-ja-toeoeohutuse-seaduse-ning-teiste-seaduste-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/16355-674-toeoetervishoiu-ja-toeoeohutuse-seaduse-ning-teiste-seaduste-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 9. detsembril 2020

]]>
EST Otsused Fri, 18 Dec 2020 14:05:59 +0000