- Reset + Prindi

768. Kohtunikuametist vabastamine

02.09.2021

Juhindudes kohtute seaduse § 99 lõike 1 punktist 1 ja lõikest 2 vabastan Lea Aavastiku Tartu Maakohtu kohtuniku ametist alates 01.08.2022, Gaida Kivinurme Tallinna Ringkonnakohtu kohtuniku ametist alates 01.06.2022 ja Tiia Mõtsniku Harju Maakohtu kohtuniku ametist alates 22.06.2022 nende endi soovil.

Alus: Riigikohtu esimehe 31. augusti 2021 ettepanek.

Kersti Kaljulaid