- Reset + Prindi

767. P. Pallumi nimetamine ja tagasikutsumine

25.08.2021

1. Nimetan Priit Pallumi Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks, alaliseks esindajaks Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) juures ning Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni (UNESCO) juures, asukohaga Pariisis.

2. Kutsun tagasi Priit Pallumi, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Kreeka Vabariigis, Albaania Vabariigis ja Küprose Vabariigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 26.08.2021, 1