- Reset + Prindi

739. Kalandusturu korraldamise seaduse ja karistusregistri seaduse muutmise seadus

19.05.2021

Riigikogus vastu võetud 11. mail 2021

Avaldatud RT I, 22.05.2021, 1