- Reset + Prindi

727. A. Veerpalult teenetemärgi äravõtmine

15.04.2021

Võtan Andrus Veerpalult ära talle Vabariigi Presidendi 18.02.2002 otsusega nr 107 „Vabariigi Presidendi 4. veebruari 2002. a otsuse nr 97 muutmine“ (RTL 2002, 28, 411) antud Eesti Punase Risti I klassi teenetemärgi ja 21.02.2006 otsusega nr 980 „Vabariigi Presidendi
6. veebruari 2006 otsuse nr 976 „Riiklike autasude andmine“ täiendamine“ (RTL 2006, 21, 351) antud Valgetähe I klassi teenetemärgi.

Alus: teenetemärkide seaduse § 13 lõige 1 punkt 3 ja lg 2.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 16.04.2021, 1