- Reset + Prindi

719. L. Kuusingu nimetamine ja K. Terrase tagasikutsumine

12.04.2021

1. Nimetan Lauri Kuusingu Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Madalmaade Kuningriigis, asukohaga Haagis.

2. Kutsun tagasi Kaili Terrase, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Madalmaade Kuningriigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 13.04.2021, 2