- Reset + Prindi

718. K. Priki nimetamine

12.04.2021

Nimetan Kristjan Priki Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Ameerika Ühendriikides, asukohaga Washingtonis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 09.04.2021, 1