- Reset + Prindi

711. Kohtunikuametist vabastamine

25.03.2021

Juhindudes kohtute seaduse § 99 lõike 1 punktist 1 ja lõikest 2 vabastan Ivi Kesküla Tallinna Ringkonnakohtu kohtuniku ametist alates 01.03.2022 ning Piret Randmaa Harju Maakohtu kohtuniku ametist alates 11.04.2022 nende endi soovil.

Alus: Riigikohtu esimehe 17. märtsi 2021 ettepanek.


(allkirjastatud digitaalselt)

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 30.03.2021, 4