- Reset + Prindi

701. Vanglaseaduse muutmise seadus

22.02.2021

Kuulutan välja Riigikogus 17. veebruaril 2021 vastu võetud vangistusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (arestimaja ülesannete üleandmine).

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 107.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT I, 03.03.2021, 1