- Reset + Prindi

700. Toiduseaduse muutmise seadus

16.02.2021

Kuulutan välja Riigikogus 11. veebruaril 2021 vastu võetud „Toiduseaduse muutmise seaduse“.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 107.

(allkirjastatud digitaalselt)

 

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT I, 23.02.2021, 2