- Reset + Prindi

698. Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadus

16.02.2021

 

Kuulutan välja Riigikogus 10. veebruaril 2021 vastu võetud „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse“ (245 SE).

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 107.

(allkirjastatud digitaalselt)

 

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT I, 19.02.2021, 2