- Reset + Prindi

696. E-M. Liimetsa tagasikutsumine

29.01.2021

Kutsun tagasi Eva-Maria Liimetsa, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Tšehhi Vabariigis, Sloveenia Vabariigis ja Horvaatia Vabariigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 41 lg 3.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 02.02.2021, 2