- Reset + Prindi

695. J. Vseviovi tagasikutsumine

29.01.2021

Kutsun tagasi Jonatan Vseviovi, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Ameerika Ühendriikides ja Mehhiko Ühendriikides.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 41 lg 3.


(allkirjastatud digitaalselt)

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 02.02.2021, 1