- Reset + Prindi

694. Nõusoleku andmine süüdistusakti koostamiseks E. Vavrenjukile

26.01.2021

Annan nõusoleku süüdistusakti koostamiseks Tartu Maakohtu kohtunikule Eveli Vavrenjukile.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 153 lg 1,
kriminaalmenetluse seadustiku § 376 lg 3,

Riigikohtu 19.01.2021 ettepanek.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 27.01.2021, 5