- Reset + Prindi

693. L. Kuusingu nimetamine ja K. Terrase tagasikutsumine

26.01.2021

1. Nimetan Lauri Kuusingu Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks, alaliseks esindajaks Keemiarelvade Keelustamise Organisatsioonis (OPCW), asukohaga Haagis.

2. Kutsun tagasi Kaili Terrase, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku, alalise esindaja Keemiarelvade Keelustamise Organisatsioonis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 27.01.2021, 2