- Reset + Prindi

686. Autoriõiguse seaduse, maksukorralduse seaduse ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse muutmise seadus (nn tühja kasseti tasu süsteemi muutmine ning Patendiameti ülesannete laiendamine

21.12.2020

Riigikogus vastu võetud 16. detsembril 2020

Avaldatud RT I, 04.01.2021, 3