- Reset + Prindi

685. Võlaõigusseaduse muutmise seadus (üürisuhted)

21.12.2020

Riigikogus vastu võetud 16. detsembril 2020

Avaldatud RT I, 04.01.2021, 2