- Reset + Prindi

681. Kriminaalmenetluse seadustiku ja kohtuekspertiisiseaduse muutmise seaduse (arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikuse tunnustamise määruse ning Euroopa Prokuratuuri määruse rakendamine)

18.12.2020

Riigikogus vastu võetud 17. detsembril 2020

Avaldatud RT I, 29.12.2020, 1