- Reset + Prindi

657. Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu ratifitseerimise seadus

01.12.2020

Riigikogus vastu võetud 24. novembril 2020

Avaldatud RT II, 02.12.2020, 3