- Reset + Prindi

656. Muudatuste tegemine Vabariigi Valitsuse koosseisus

25.11.2020

1. Nimetan Jaak Aabi haridus- ja teadusministriks, Vabariigi Valitsuse liikmeks, vabastades ta riigihalduse ministri ametist.
2. Nimetan Anneli Oti riigihalduse ministriks, Vabariigi Valitsuse liikmeks.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 10, § 90,
Vabariigi Valitsuse seaduse § 7 lg 3 ja lg 4.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 26.11.2020, 2