- Reset + Prindi

652. Muudatuse tegemine Vabariigi Valitsuse koosseisus

21.11.2020

Vabastan Mailis Repsi haridus- ja teadusministri ametist.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 10, § 90,
Vabariigi Valitsuse seaduse § 7 lg 3 ja lg 4.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 24.11.2020, 1