- Reset + Prindi

651. Muudatuse tegemine Vabariigi Valitsuse koosseisus

18.11.2020

Nimetan Alar Lanemani siseministriks, Vabariigi Valitsuse liikmeks.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 10, § 90,
Vabariigi Valitsuse seaduse § 7 lg 3 ja lg 4.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT I, 19.11.2020, 1