- Reset + Prindi

645. M. Haljase nimetamine ja L. Bambuse tagasikutsumine

16.11.2020

1. Nimetan Miko Haljase Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Omaani Sultaniriigis, asukohaga Kairos.

2. Kutsun tagasi Lauri Bambuse, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Omaani Sultaniriigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.


Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 17.11.2020, 5