- Reset + Prindi

644. Muudatuse tegemine Vabariigi Valitsuse koosseisus

12.11.2020

Nimetan Rain Epleri keskkonnaministriks, Vabariigi Valitsuse liikmeks.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 10, § 90,
Vabariigi Valitsuse seaduse § 7 lg 3 ja lg 4.

(allkirjastatud digitaalselt)
Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 17.11.2020, 3