- Reset + Prindi

643. Muudatuse tegemine Vabariigi Valitsuse koosseisus

09.11.2020

Vabastan Mart Helme siseministri ametist.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 10, § 90,
Vabariigi Valitsuse seaduse § 7 lg 3 ja lg 4.


(allkirjastatud digitaalselt)

Kersti Kaljulaid

Avaldatdu RT III, 11.11.2020, 1