- Reset + Prindi

640. Muudatuse tegemine Vabariigi Valitsuse koosseisus

07.11.2020

Vabastan Rene Koka keskkonnaministri ametist.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 10, § 90,
Vabariigi Valitsuse seaduse § 7 lg 3 ja lg 4.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 10.11.2020, 1