- Reset + Prindi

632. S. Sakkovi nimetamine

18.09.2020

Nimetan Sven Sakkovi Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Soome Vabariigis, asukohaga Helsingis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 22.09.2020, 3