- Reset + Prindi

631. L. Uibo nimetamine

18.09.2020

Nimetan Lembit Uibo Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Iraagi Vabariigis, asukohaga Tallinnas.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 22.09.2020, 2