- Reset + Prindi

630. P. Teesalu nimetamine ja C. Kuningas-Saagpaku tagasikutsumine

18.09.2020

1. Nimetan Paul Teesalu Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Jeruusalemma, Rhodose ja Malta Püha Johannese Suveräänse Sõjalise Hospitaliitide Ordu (Malta ordu) juures ja San Marino Vabariigis, asukohaga Roomas.

2. Kutsun tagasi Celia Kuningas-Saagpaku San Marino Vabariigist.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.


(allkirjastatud digitaalselt)

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 22.09.2020, 1